1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł (opłata ta nie podlega zwrotowi).
2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany w systemie IRK.
3. Jeśli kandydat składa dokumenty na kilka kierunków – numer konta bankowego zostanie wygenerowany, odrębnie na każdy z tych kierunków studiów.
4. Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem – ostateczne terminy dokonywania wpłat, podane zostały w HARMONOGRAMIE REKRUTACJI
5. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.
6. Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w zakładce „OPŁATA” po dokonaniu przez niego zapisu (zgłoszenia) na wybrany kierunek/kierunki studiów.
7. Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej dokonania.