TERMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE

04.05.2021 r. rozpoczęcie I tury rejestracji kandydatów na studia
11.07.2021 r. ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny terminu wnoszenia opłat rekrutacyjnych
15.07.2021 r. publikacja listy osób zakwalifikowanych na studia w I turze
23.07.2021 r.
do godz. 15:00
ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych pod rygorem nieprzyjęcia na studia
27.07.2021 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w I turze
16.07.2021 r. rozpoczęcie II tury naboru kandydatów na studia
17.09.2021 r.
do godz. 15:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
21.09.2021 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze
18.09.2021 r. rozpoczęcie III tury naboru kandydatów na studia
08.10.2021 r.
do godz. 15:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
13.10.2021 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w III turze

 

TERMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE

04.05.2021 r. rozpoczęcie I tury rejestracji kandydatów na studia niestacjonarne
17.09.2021 r.
godz. 15:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
21.09.2021 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w I turze
18.09.2021 r. rozpoczęcie II tury naboru kandydatów na studia niestacjonarne
08.10.2021 r. ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
13.10.2021 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze