Studia licencjackie w Krotoszynie

W roku akademickim 2020/2021, Wydział Zamiejscowy PWSZ Gniezno w Krotoszynie będzie prowadzić zajęcia na kierunku:

  • pielęgniarstwo.

Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. System nauczania bazuje na połączeniu teorii z praktyką, dzięki czemu studenci zdobywają nie tylko niezbędną wiedzę, ale również cenne doświadczenie. Nasi absolwenci są w pełni przygotowani do wejścia na rynek pracy, mając możliwość ubiegania się o zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach.

Wybierz Krotoszyn i studiuj blisko domu

Filia w Krotoszynie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia w styczniu 2020 roku. Jest to pierwszy Wydział Zamiejscowy PWSZ Gniezno, który powstał z myślą o uzupełnieniu deficytu pielęgniarek oraz pielęgniarzy na lokalnym rynku. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach magisterskich lub rozpocząć pracę w zawodzie. Zapraszamy do zaznajomienia się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji oraz dokładnym opisem kierunku.