Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Filia w Krotoszynie

ul. Mickiewicza 11, 63 – 700 Krotoszyn

tel.  +48 62 721 04 09
fax +48 62 721 04 09

NIP: 784-227-37-94
REGON: 634603839

Biuro Rektora
w Gnieźnie

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście A)

tel. +48 61 424 29 42 wew. 324
sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

Dział Kształcenia
i Spraw Studenckich

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście B)

tel.: +48 61 424 29 42, wew. 337
ksztalcenie@pwsz-gniezno.edu.pl

Sekretariat
Filia w Krotoszynie

ul. Mickiewicza 11
63-700 Krotoszyn

tel. +48 62 721 04 09
krotoszyn@pwsz-gniezno.edu.pl