Uczestniczysz w programie Erasmus+? Chcesz podnieść swoje kompetencje językowe?
Dzięki Erasmus+ poznasz swój poziom umiejętności językowej.
Wypełnij test przed i po powrocie. Wypełnienie testów jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu
W czasie pobytu w innym kraju podnieś swoje umiejętności dzięki kursom językowym dostępnym przez internet 24 h

Więcej informacji pod tel.: (61) 424 29 42 wewn. 327