1. Kampus PWSZ – Wrzesińska 43-55
  • budynki zew.
  • pracownie i laboratoria ze wszystkich budynków
  • pracownia fizyko i kinezyterapii
  • biblioteka
  • pokój studencki
  • barek studencki
  • zdjęcia studentów na terenie kampusu
  • muzeum zabytków

 

 1. Laboratoria chemiczne i biologiczne – Słowackiego 45
 2. Budynek Rektoratu
 3. Władze Uczelni (Rektor, Prorektorzy)
 4. Pracownicy administracyjni
 5. Samorząd Studencki