TYTUŁY CZASOPISM GROMADZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA ZGROMADZONE ROCZNIKI
1 AGROENERGETYKA* 2007-
2 ANALITYKA* 2008-
3 ANGLORAMA 2001, nr 4

2002, nr 2, 4

2003, nr 2, 4

2004, nr 1, 4

2005, nr 1, 4

2006, nr 2

4 BIOTECHNOLOGIA 2006-2011, nr 3
5 CHIP* 2008, nr 6 – 2009, nr 5

2010-

6 CZYSTA ENERGIA* 2001, nr 1

2003, nr 11

2006, nr 7-

7 EKONATURA* 2010-
8 EKOPROFIT 2005, nr 4

2007, nr 1-2

9 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA* 2003, nr 1-3, 5-9, 11-12

2004, nr 1-2, 4-6, 8-9, 11-12

2005, nr 1-2, 4-5, 7, 9, 11-12

2006, nr 2-5, 8, 11-12

2007, nr 1, 3-4, 6-10

2011-

10 FORUM AKADEMICKIE* 2006-
11 HARVARD BUSINESS REVIEW* 2006-
12 INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH 2009-

+ dodatki od 2004

13 INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS 1997- 2009
14 LABORATORIA APARATURA BADANIA* 2008-
15 LINUX MAGAZINE* 2008-
16 LOGISTYKA* 2004, nr 2

2008-

17 LOGISTYKA A JAKOŚĆ 2005, nr 4-5

2006, nr 2-3, 5

2008, nr 4-5

2009, nr 3

18 MAGAZYN AUTOSTRADY* 2010, nr 3-
19 MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ* 2012, nr 3-
20 MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ 2005, nr 8

2006, nr 8, 11

2007, nr 9

2008, nr 9, 11

2009, nr 11-12

2010, nr 11

21 MONITOR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2005-2008

2009, nr 4-6

22 NETWORLD* 2012-
23 NEWSWEEK 2005-2006

2007, nr 1-18

24 NURSING 2009, nr 4-12

2010-2011, nr 10

25 PC WORLD* 2008, nr 7-
26 PHP SOLUTIONS 2008, nr 1-3
27 PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE* 2009-
28 PIELĘGNIARSTWO POLSKIE * 2008-
29 PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU* 2009-
30 POLIMERY* 2006-
31 PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE 2005, nr 8, 10

2006, nr 9A, 10

2007, nr 9, 11

2008, nr 11

2009, nr 11

2010, nr 10-11

32 PROBLEMY JAKOŚCI* 2007-
33 PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA* 2009, nr 2-
34 PRZEGLĄD KOMUNALNY 2001, nr 9, 11

2005, nr 11

2007, nr 1

2008, nr 9-12

35 PRZEMYSŁ CHEMICZNY* 2006-
36 RADIOELEKTRONIK. AUDIO, HI-FI, VIDEO 2008-2009, nr 6
37 RECYKLING* 2001, nr 11

2003, nr 11

2006, nr 7-

38 RYNEK CHEMICZNY 2001, nr 10

2006-2008, nr 5

39 RYNEK ENERGII* 2008-
40 SOFTWARE DEVELOPER`S JOURNAL 2008, nr 6 – 2010, nr 5
41 ŚWIAT NAUKI* 2006-
42 TECHNOLOGIA WODY* 2009, nr 1

2010-

43 TIME 2000-2008 (niekompletne)
44 TRANSPORT PRZEMYSŁOWY I MASZYNY ROBOCZE* 2010-
45 TRANSPORT, TECHNIKA MOTORYZACYJNA* 2011-
46 VITAMIN DE 2008, nr 19-22
47 WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE* 2008-
48 WODOCIĄGI-KANALIZACJA* 2006, nr 7-
49 ZAKAŻENIA* 2010-
50 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM* 2008, nr 2-

Objaśnienia

* oznacza czasopisma w bieżącej prenumeracie

2006- oznacza czasopismo prenumerowane do dziś

2005-2006 oznacza czasopismo gromadzone do 2006 r

2006, nr 7- oznacza czasopismo gromadzone od numeru 7