Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie została utworzona w 2004 roku i realizuje zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.
Biblioteka gromadzi literaturę naukową i fachową związaną z kierunkami kształcenia uczelni. Posiada księgozbiór liczący ponad 7864 woluminów. Profil księgozbioru odpowiada zapotrzebowaniom pracowników i studentów PWSZ , są to książki z dziedzin:
  • informatyki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • ekotechnologii
  • inżynierii środowiska
  • transportu
  • zarządzania i marketingu
  • pielęgniarstwa
Gromadzone są również słowniki językowe, subskrybcje czasopism ogólnonaukowych (drukowane i elektroniczne) oraz normy .
Księgozbiór kompletowany jest w kilku egzemplarzach, stale aktualizowany składający się z literatury obowiązkowej i zalecanej. Tytuły publikacji i liczba są ustalane w porozumieniu z pracownikami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.
Poza zbiorami tradycyjnymi w Bibliotece gromadzone są taśmy VHS i płyty CD do nauki języka angielskiego, niemieckiego oraz czasopisma.
Księgozbiór udostępniany jest na miejscu w Czytelni lub wypożyczany na zewnątrz jedynie studentom i pracownikom Uczelni.
W Wypożyczalni czytelnik poprzez katalogi znajduje interesujące go książki i po złożeniu zamówienia wypożycza je na zewnątrz na okres 3 miesięcy. Studenci mogą wypożyczyć 5 woluminów. Karta biblioteczna jest dokumentem identyfikującym czytelnika i musi być okazywana każdorazowo przy wypożyczaniu, zwrocie i ewentualnej prolongacie.
W celu umożliwienia studentom szerszego dostępu do literatury naukowej i metodycznej zostały podpisane porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Gnieźnie a: Biblioteką Główną Politechniki Poznańskiej, Biblioteką PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biblioteką PWSZ im. Witelona w Legnicy, Biblioteką PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Biblioteką PWSZ im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Biblioteką PWSZ w Krośnie.

Regulamin

Galeria