Wizja rekultywacji jeziora Jelonek w Gnieźnie – artykuł naukowy

Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska i Technologii Chemicznej tj.: prof. dr hab. Jerzy Siepak, dr Agnieszka Matłoka oraz mgr inż. Karol Ciesielski wraz ze studentkami kierunku technologii chemicznej - Klaudią Wekwerth, Agatą Kozłowską oraz Sandrą Strzelińską, a także z Panem prof....
01

Podstawy konstrukcji maszyn dla studentów kierunków niemechanicznych

Tytuł: Podstawy konstrukcji maszyn dla studentów kierunków niemechanicznych Autor: Piotr Maluśkiewicz Zagadnienia będące treścią książki należą do podstawowego kanonu wiedzy inżynierskiej. Przedstawiono kryteria projektowania, podstawy obliczeń wytrzymałościowych, zasady...
01

Materiały inżynierskie. Podręcznik do zajęć z Materiałoznawstwa

Tytuł: Materiały inżynierskie. Podręcznik do zajęć z Materiałoznawstwa.Autor: Andrzej Barbacki, Tomasz Kachlicki Celem podręcznika jest dostarczenie podstawowej wiedzy w zakresie materiałów inżynierskich, umożliwiającej skuteczne porozumiewanie się w tym zakresie z konstruktorami,...
01

Materiały w budowie maszyn

Tytuł: Materiały w budowie maszyn. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnychAutor: Andrzej Barbacki (red.)Książka jest przeznaczona dla studiujących zagadnienia związane ze strukturą, właściwościami, zastosowaniem i eksploatacją materiałów. Poszczególne ćwiczenia dotyczą stali, żeliw...
01

Matematyka dla studentów studiów zawodowych

Tytuł: Matematyka dla studentów studiów zawodowychAutor: Lechosław HąciaSkrypt został opracowany na podstawie zajęć prowadzonych na Politechnice Poznańskiej i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Zawarto w nim elementy teorii funkcji jednej zmiennej oraz jej rachunku różniczkowego i...
01

Wybrane zagadnienia matematyki

Tytuł: Wybrane zagadnienia matematykiAutor: Lechosław HąciaSkrypt zawiera materiał prezentowany przez autora podczas wykładów dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W kolejnych rozdziałach omówiono: równania różniczkowe pierwszego rzędu, równania...
01

Elementy analizy matematycznej dla studentów uczelni technicznych

Tytuł: Elementy analizy matematycznej dla studentów uczelni technicznychAutor: Lechosław Hącia Skrypt powstał na podstawie wykładów prowadzonych przez autora dla studentów Politechniki Poznańskiej i państwowych wyższych szkół zawodowych. Przeznaczony dla studentów różnych kierunków...
01

Ergonomia produktu

Tytuł: Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktówAutor: Jan Jabłoński (red.)Pierwszy w polskiej literaturze podręcznik poświęcony projektowaniu produktów w ujęciu współczesnej ergonomii. Jest to opracowanie łączące wiedzę teoretyczną z wskazówkami praktycznymi...
01

Zarzadzanie środowiskowe jako warunek ekologizacji przedsiębiorstwa. Próba modelu teoretycznego

Tytuł: Zarzadzanie środowiskowe jako warunek ekologizacji przedsiębiorstwa. Próba modelu teoretycznegoAutor: Jan JabłońskiCelem pracy jest uzasadnienie tezy traktującej zarządzanie środowiskowe jako warunek konieczny procesu ekologizacji oraz skonstruowanie modelu mechanizmu decydującego...
01

Projektowanie struktur systemów produkcyjnych

Tytuł: Projektowanie struktur  systemów  produkcyjnychAutor: Jerzy Mazurczakmazurczak Książka stanowi materiał pomocniczy do zajęć z zakresu zarządzania produkcją ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości na temat podstaw kształtowania struktur systemów produkcyjnych i form...