W Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie funkcjonuje Wypożyczanie Międzybiblioteczne. Umożliwia ono sprowadzenie i udostępnianie z innych bibliotek książek, kserokopii artykułów i innych materiałów nieosiągalnych w bibliotekach gnieźnieńskich. Korzystać z niego mogą pracownicy oraz studenci Uczelni.
Aby zamówić publikację należy dostarczyć do wypożyczalni rewers (zamówienie) z pełnymi danymi bibliograficznymi. Z zamówionych materiałów można korzystać  wyłącznie na miejscu w czytelni, przez okres wyznaczony przez bibliotekę wypożyczająca.
Osoba, która chce skorzystać z Wypożyczeń Międzybibliotecznych przed złożeniem zamówienia powinna upewnić się czy poszukiwana pozycja nie znajduje się w zbiorach Biblioteki PWSZ a także w pozostałych bibliotekach gnieźnieńskich.
W celu ustalenia lokalizacji poszukiwanych materiałów można skorzystać z katalogów on-line innych  bibliotek lub katalogów centralnych NUKAT, KaRo znajdujących się w zakładkach biblioteki PWSZ Gniezno.
Szczegółowe zasady korzystania z Wypożyczeń Międzybibliotecznych określa Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych.