Stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, utworzone zostało w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz  dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Państwowej Szkoły Wyższej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

mgr Agnieszka Fedeczko-Ignasiak

e-mail: a.ignasiak@pwsz-gniezno.edu.pl

tel. 61 424 29 42 w. 339

 

Zadania i kompetencje Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 6/2022

Załącznik do Zarządzenia nr 6/202

 

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności i wypełnić formularz (stanowiący załącznik nr 3 do regulaminu świadczeń dla studentów) dostępny w zakładce: Zasady przyznawania świadczeń dla studentów.

Do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

  1. procesie przyjmowania na uczelnię
  2. kształceniu,
  3. prowadzeniu działalności naukowej.

Celem wsparcia tych zadań ministrowie nadzorujący uczelnie przekazują dotację podmiotową. Środki finansowe z dotacji powinny być przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia i studentom, warunków do pełnego udziału zarówno w procesie przyjmowania  na studia i kształceniu.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/nauka/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow