Wyniki posiedzenia UKS z dnia 17.12.2019 r. – Stypendia Socjalne

Decyzje o przyznaniu bądź wstrzymaniu przyznania stypendium należy odbierać w Bibliotece Uczelni od 20.12.2019 r.

Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru decyzji.

Przyznane stypendia

Sekretarz UKS

B. Sander


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 7.11.2019 r. – Stypendia Socjalne

Decyzje o przyznaniu bądź wstrzymaniu przyznania stypendium należy odbierać w Bibliotece Uczelni od 18.11.2019 r.

Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru decyzji.

Przyznane stypendia

Sekretarz UKS

B. Sander


Wyniki posiedzenia UKS z dnia 7.11.2019 r. – Stypendia Rektora

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium należy odbierać w Bibliotece Uczelni od 14.11.2019 r.

Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru wszystkich decyzji na kierunku.

Przyznane stypendia

Sekretarz UKS

B. Sander