Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zatrudnia 140 pracowników naukowo-dydaktycznych. Są wśród nich uczeni o międzynarodowej renomie, specjaliści w dziedzinach nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych oraz młodzi pracownicy nauki, którzy realizują badania m.in. w poznańskich ośrodkach akademickich. Nasi wykładowcy dzielą się ze studentami swoją wiedzą, umiejętnościami, wynikami badań i pasją.

W PWSZ w Gnieźnie poza dydaktyką są prowadzone prace badawcze czego wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach naukowych a także wynalazki, które mają znaczenie praktyczne. W dniu 01 marca 2017 r. PWSZ w Gnieźnie zgłosiła patent zatytułowany „Hydrofilowy antyseptyczny napełniacz z udziałem nanocząsteczek srebra dla polimerów poliolefinowych hydrofobowych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie do wytwarzania kompozytów o działaniu drobnoustrojowym”. Twórcami wynalazku są: mgr Daniel Hybiak, doktorant PP oraz wykładowcy PWSZ w Gnieźnie:  prof. dr hab. Józef Garbarczyk oraz dr Beata Dudzińska-Bajorek.

Pracownicy etatowi Uczelni

Instytutu Nauk Technicznych