Zgodnie z umową podpisaną przez Władze Uczelni i Dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie w roku szkolnym 2017/2018, na której mocy uczniowie klasy pierwszej 1TUZ kształcący się w zawodzie TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA odbywają zajęcia z przedmiotu: LABORATORIUM BADANIA KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA. Zajęcia prowadzone są w laboratoriach uczelni przy ul. Słowackiego 45/47. Nauczycielem tego przedmiotu dla klasy 1TUZ zgodnie z zawartą umową w roku szkolnym 2017/2018 jest wykładowca uczelni z Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska dr Agnieszka Matłoka; a przygotowanie do zajęć pracowni   zapewnia mgr inż. Karol Ciesielski.


Uczniowie podczas pracy związanej z nastawianiem miana nadmanganianu potasu KMnO4 na dwuwodny kwas szczawiowy H2C2O4*2H2O oraz pokazowy eksperyment reakcji redoks: kryształku KMnO4 z perhydrolem (30% r.H2O2).