Władze Uczelni na lata 2020-2024

Rektor
prof. dr hab. n. med.
Paweł Chęciński
Prorektor ds. organizacji, rozwoju i współpracy
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ
Prorektor ds. studenckich
dr Krzysztof Danielewicz
Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Sylwia Gradowska – Burczyk
Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr inż. Łukasz Józefowski
Dyrektor Filii Uczelni w Krotoszynie
dr n. o zdrowiu Katarzyna Plagens-Rotman

Kanclerz
mgr Mieczysław Baranowski

Kwestor
mgr Marzena Kaźmierska

Skład Senatu PWSZ w Gnieźnie na lata 2020-2024

 • prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński – Rektor PWSZ Gniezno
 • dr hab. inż. Piotr Remlein, prof. PWSZ
 • dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PWSZ
 • dr inż. Marcin Kiciński
 • dr inż. Piotr Sujka
 • dr inż. Przemysław Zakrzewski
 • dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska
 • dr Krzysztof Danielewicz
 • dr Agnieszka Matłoka
 • dr Agnieszka Ulatowska
 • mgr inż. Adrianna Rokosik
 • mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak
 • mgr Lidia Kowalska-Nowak
 • mgr Tomasz Kustosz
 • mgr Beata Sander
 • Damian Drop
 • Marta Kęsik
 • Krystian Nawrot
 • Katarzyna Skowrońska

Skład Rady Uczelni 

 • mgr inż. Andrzej Konieczka – Przewodniczący Rady Uczelni
 • mgr Tomasz Kaczmarek – Członek Rady Uczelni
 • mgr inż. Marek Bajsert – Członek Rady Uczelni
 • dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. PWSZ – Członek Rady Uczelni
 • dr Anna Basa – Członek Rady Uczelni
 • mgr Mieczysław Baranowski – Członek Rady Uczelni
 • Krystian Nawrot – Członek Rady Uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. inż. Rafał Różycki
od 01.01.2021 do 31.12.2024
na podstawie Zarządzenie nr 88/2020

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

dr Małgorzata Wójcik
od 01.01.2021 do 31.12.2024
na podstawie Zarządzenie nr 89/2020