garbarczyk
Rektor

prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Prorektor ds. Studiów

dr hab. inż. Andrzej Urbaniak

urbaniak