Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla studentów kierunków medycznych

Szanowni Studenci Pielęgniarstwa i Fizjoterapii! W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w naszym kraju i wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2, przypominamy o obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, któremu podlegają studenci kształcący się na kierunkach medycznych...

Zarządzenie Rektora w sprawie zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Rektora nr...

Postępowanie w przypadku zarażenia Covid-19

W sytuacji gdy wykładowca lub student informuje, że pojawiły się u niego objawy wskazujące na obecność koronawirusa wykonał test i wynik testu jest dodatni to po dniu/dniach od prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w zajęciach osoba ta niezwłocznie informuje o tym dyrektora...

Komunikat w sprawie szczepienia GRUPY ZERO

Szanowni Wykładowcy i Studenci Wszystkie osoby, które zgłosiły się do szczepienia (GRUPA ZERO) w Szpitalu Tymczasowym MTP w Poznaniu, uprzejmie prosimy o zapoznanie z komunikatem na stronie https://www.skpp.edu.pl/szczepienia_na_terenie_szpitala... !! UWAGA!! Wszystkie...

Szczepienie przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów kierunków medycznych

Szanowni Wykładowcy i Studenci PWSZ Gniezno! Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię koronawirusa. Aby osiągnąć ten cel musimy jednak wykazać się solidarnością i odpowiedzialnością. Dlatego Władze naszej Uczelni z...

Jak wrócić do zdrowia po przejściu COVID-19?

Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) udostępniła wykaz ćwiczeń i porad dla osób, które przeszły COVID 19. Poradnik „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” zawiera m.in. ćwiczenia i porady:   jak należy postępować w przypadku...

PILNIE potrzebni WOLONTARIUSZE w DPS-ach

Poszukiwane są osoby, gotowe wesprzeć Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego, w sytuacji kiedy placówki te znajdą się w kwarantannie, a stan liczbowy ich pracowników nie pozwoli na zapewnienie ich podopiecznym odpowiedniej opieki. W pierwszej kolejności pod uwagę...

Nowe zasady odbywania kwarantanny

Przypominamy nowe zasady odbywania kwarantanny i izolacji, które obowiązują od 2 września 2020 roku. Kwarantanna jest nakładana na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia (w szczególności kontakt z osobą zakażoną). Obejmowane są nią również osoby, które...

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym!!

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce i decyzją Ministerstwa Zdrowia o objęciu całego kraju strefą żółtą (z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej) oraz wprowadzeniu nowych obostrzeń - decyzją JM Rektora od dnia jutrzejszego, tj. 10...

Obowiązek noszenia maseczek w PWSZ Gniezno

Szanowni Studenci i Wykładowcy! Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną w naszym powiecie, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych oraz gości, Rektor PWSZ Gniezno, podjął decyzję o wprowadzeniu...