W ślad za informacją przekazaną przez Komisję Europejską uprzejmie informujemy o istnieniu portali internetowych pomocnych przy  wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów. Są to następujące platformy:

          • Informujemy, że została uruchomiona nowa inicjatywa „ErasmusIntern platform” wspierająca poszukiwanie miejsc odbywania praktyk i staży: erasmusintern.org