• Studia i Praktyki na Łotwie 

Łotwa, Rezekne
wyjazdy na studia i na praktyki dla studentów: INFORMATYKI, INŻYNIERII ŚRODOWISKA  oraz ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

UCZELNIA Rezekne Academy of Technologies

więcej informacji