Dyrektorem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie jest mgr inż. Maciej Matysiak, płk rez. W ramach instytutu prowadzone są zajęcia na kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA – studia I stopnia (inżynierskie stacjonarne).