STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

STUDIA STACJONARNE
– bezpłatne

Opis kierunku

Dynamicznie zmieniająca się międzynarodowa sytuacja gospodarcza, rosnące zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu czy cyberprzestępców, powodują szybki wzrost zapotrzebowania na odpowiednio przygotowanych specjalistów z zakresu analityki. 

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA to unikatowa w skali kraju oferta studiów, która łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę z praktyką. Studia kształcą poszukiwanych w kraju i za granicą ekspertów, a także stają się furtką do międzynarodowej kariery. Kompetencje zdobyte w trakcie studiów, sprawdzą się również idealnie w handlu międzynarodowym oraz w biznesie i firmach, które związane są z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym.

W programie studiów największy akcent położono na:

 • znajomość współczesnych technologii informatycznych
 • znajomość form i metod pozyskiwania informacji
 • umiejętności interpersonalne, które są rozwijane przy wykorzystaniu zaawansowanych i nowoczesnych metod oraz narzędzi komunikacyjnych
 • kreatywne sposoby myślenia i działania
 • umiejętności sporządzania produktów analitycznych
 • umiejętności efektywnego prezentowania swoich poglądów oraz wyników badań w trakcie licznych wystąpień publicznych.

Dodatkowo w programie kształcenia zwiększono liczbę godzin z języka obcego, a od II roku studiów, wprowadzono fakultet z drugiego języka obcego (do wyboru: rosyjski lub francuski). Znajomość języków obcych ma umożliwić studentom dotarcie do istotnych informacji, dostępnych jedynie w źródłach obcojęzycznych.

Poza teoretycznymi oraz praktycznymi zajęciami, studenci odbywają również praktyki zawodowe, które realizowane są zarówno w Polsce jak i zagranicą.

WYBRANE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

 • technologie informacyjne w procesie analizy danych
 • ustrukturyzowana analiza informacji
 • podstawy prawa międzynarodowego
 • współczesne konflikty zbrojne
 • różnorodność kulturowa
 • organizacje międzynarodowe
 • formy i metody działania służb specjalnych
 • rola analizy wywiadowczej w procesie decyzyjnym NATO
 • sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych
 • podstawy topografii i terenoznawstwa
 • zasady bezpieczeństwa w środowisku międzynarodowym
 • psychologia w ujęciu umiejętności analitycznych
 • podstawy programowania C/C++
 • bezpieczeństwo w sieci Internetowej
 • operacje wpływu i wojna informacyjna
 • terroryzm międzynarodowy
 • bezpieczeństwo i tworzenie stron internetowych
 • ochrona informacji niejawnych
 • problemy bezpieczeństwa energetycznego
 • cyberterroryzm

PERSPEKTYWY PRACY PO ANALITYCE BEZPIECZEŃSTWA

Absolwenci kierunku ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA znajdują zatrudnienie na stanowiskach analityków oraz ekspertów w:

 • służbach mundurowych (wojsko, policja, KAS, SOP, Służba Celna, Straż Graniczna)
 • służbach specjalnych (SKW, SWW, AW, ABW, CBA)
 • organizacjach międzynarodowych, tj.: NATO< ONZ, instytucjach Unii Europejskiej
 • agencjach rządowych – FRONTEX itp.

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA W OPINIACH EKSPERTÓW

 

ANALITIK.PL

Zapraszamy również na stronę internetową Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, gdzie publikujemy artykuły branżowe, relacje ze szkoleń i  konferencji oraz wywiady z ekspertami.

Więcej informacji na 

INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE w obiektywie