STUDIA STACJONARNE
3 -letnie licencjackie (6 semestrów)

STUDIA STACJONARNE
– bezpłatne

specjalności:

 • bezpieczeństwo zdrowotne
 • ochrona ludności i ratownictwo
 • bezpieczeństwo imprez masowych

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest istotnym elementem polityki wewnętrznej Państwa, którego celem jest ochrona podstawowych wartości człowieka takich jak życie, zdrowie, mienie i środowisko według aktualnego stanu wiedzy: nauk medycznych, przyrodniczych, humanistycznych, społecznych i technicznych.

Jeśli  Twoja pasją jest pomaganie ludziom  w trudnych sytuacjach , w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach oraz bezpieczeństwo pacjenta w środowisku informacynym opieki społecznej i zdrowotnej to znalazłeś odpowiedni kierunek! Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  przygotują Cię do pracy w służbach , inspekcjach i strażach, formacjach ochrony ludności i ratownictwa oraz w jednostkach administracji publicznej,  podmiotach leczniczych i opieki społecznej.  Z nami poszerzysz swoją wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.

Zostaniesz specjalistą z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, bezpieczeństwa zdrowotnego w sytuacjach kryzysowych, organizacji  i zabezpieczenia imprez masowych. Dowiesz się w jaki sposób analizować i prognozować zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe. Nauczysz się przeprowadzić  akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia  życia zdrowia ludzi i środowiska. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz w podmiotach leczniczych czy jednostkach opieki społecznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem. Podczas  studiów zdobędziesz umiejętności ratownika na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, ochronie zdrowia, podmiotach gospodarczych, zespołach reagowania kryzysowego, strukturach ochrony ludności i obrony cywilnej, Siłach Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej,  Dzięki poszerzonej ofercie specjalności staniesz się ekspertem w zakresie wielu współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem człowieka i jego środowiskiem życia jak również ochroną danych osobowych w opiece zdrowotnej.

W ramach studiów studenci będą mogli wybrać jedną z 3 specjalności:

 • Bezpieczeństwo zdrowotne;
 • Ochrona ludności i ratownictwo;
 • Bezpieczeństwo imprez masowych

Kształcenie w ramach Specjalności będzie realizowane przy współpracy:

 • Polskiego Towarzystwa Ratunkowego
 • Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa
 • Jednostek Ratownictwa Medycznego i Specjalistycznego
 • Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Służb Inspekcji i Straży
 • Pododdziałami Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Organami Administracji Publicznej i Podmiotami Gospodarczymi.

WYBRANE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Szeroki zakres przedmiotów oraz doświadczona i wykwalifikowana kadra akademicka składająca się głównie z praktyków i ekspertów sprawiają, że studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy oraz doświadczenia niezbędnego do rozwoju osobistych zainteresowań.

 • Epidemiologia środowiskowa z elementami chorób zakaźnych;
 • Technologie cyfrowe w monitorowaniu , obrazowaniu i modelowaniu środowiska bezpieczeństwa;
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc ( uzyskanie tytułu ratownika);
 • Medycyna katastrof z elementami medycyny ratunkowej i  medycyny taktycznej(TCCC)
 • Ratownictwo w Wojskach Obrony Terytorialnej;
 • Organizacja i działanie ratownictwa specjalistycznego;
 • Organizacje i zabezpieczenie imprez masowych;
 • Kryminalistyka z elementami medycyny sądowej;
 • Bezpieczeństwo zdrowotne w sytuacjach kryzysowych;
 • Logistyka w ratownictwie;
 • Drony w ratownictwie;
 • Ratownictwo w strukturach ochrony ludności i obrony cywilnej;
 • Psychologia interwencji kryzysowych
 • Zarządzanie szpitalem w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia
 • Zasady przetwarzania danych szczególnych kategorii
 • Zdrowie publiczne w systemach ochrony zdrowia
 • Operatorzy usługi kluczowej w Systemie Ochrony Zdrowia
 • Bezpieczeństwo pacjenta i ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo seniorów

PERSPEKTYWY PRACY

Dzięki poszerzonej ofercie specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne możesz stać się ekspertem w zakresie wielu współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem człowieka, jego środowiskiem życia, pracy oraz bezpieczeństwem zarządzania zasobami informacyjnymi Systemu Opieki zdrowotnej.

 • W strukturach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • W systemach ochrony infrastruktury krytycznej
 • W obiektach sportowych i halach widowiskowych jako zabezpieczenie imprez masowych
 • W jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • W strukturach ochrony ludności i obrony cywilnej
 • W placówkach zajmujących się finansowaniem ochrony zdrowia
 • W przedsiębiorstwach zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi
 • W ochronie zdrowia np. szpitalach publicznych lub prywatnych
 • Obsługa zgromadzeń i pielgrzymek religijnych

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W OPINIACH EKSPERTÓW

program studiów