Dyrektorem Instytutu Nauk o Zdrowiu w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie jest dr n. med. Sylwia Gradowska – Burczyk. W ramach instytutu prowadzone są zajęcia na takich kierunkach jak:

  • FIZJOTERAPIA – jednolite studia magisterskie (stacjonarne)
  • PIELĘGNIARSTWO – studia I stopnia (licencjackie stacjonarne)
  • PIELĘGNIARSTWO – studia II stopnia (magisterskie stacjonarne)