STUDIA STACJONARNE
5-letnie, jednolite magisterskie

STUDIA STACJONARNE
– bezpłatne

Opis kierunku

FIZJOTERAPIA jest działem medycyny, który zajmuje się podnoszeniem jakości i komfortu życia pacjenta w odniesieniu do jego możliwości ruchowych. Celem fizjoterapii jest całkowite lub częściowe zniesienie występujących dolegliwości bólowych, które współtowarzyszą wielu chorobom.

Studenci FIZJOTERAPII nabywają umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb pacjent oraz jego rodziny, programowania procesu usprawnia, prowadzenia rehabilitacji oraz oceny osiągniętych efektów względem założonych celów. Ponadto  studenci uczą się wykorzystywać zdobycze techniki w szczególności w zakresie diagnostyki, fizykoterapii czy zaopatrzenia ortopedycznego oraz zdobywają wiedzę i umiejętności w prowadzeniu szeroko rozumianej terapii indywidualnej w pracy z pacjentem.

Warto podkreślić, że w 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która określa fizjoterapeutę, jako niezależny zawód medyczny, taki sam jak: lekarz, pielęgniarka czy diagnosta laboratoryjny.

PRZYKŁADOWE TREŚCI REALIZOWANE NA studiach

Program studiów na kierunku Fizjoterapia został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Treści programowe na tym kierunku studiów zostały pogrupowane w moduły:

 • biomedyczne podstawy fizjoterapii
 • nauki ogólne
 • podstawy fizjoterapii
 • fizjoterapia kliniczna
 • metodologia badań naukowych
 • praktyki fizjoterapeutyczne
 • oraz autorskie wykłady i warsztaty z takich dziedzin jak: anatomia, fizjologia, genetyka, fizykoterapia, kinezyterapia, terapia manualna, medycyna fizykalna, odnowa biologiczna czy język migowy.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Fizjoterapia jako dziedzina nauki cały czas się rozwija, dlatego rozwój kariery zawodowej absolwentów, związany jest z wyborem ścieżki specjalizacyjnej oraz miejscem docelowej pracy. Fizjoterapeuta może rozwijać swoje kompetencje uzyskując certyfikaty w ramach szkoleń specjalistycznych, specjalizacji i studiów podyplomowych  w zakresie:

 • fizjoterapii w chorobach narządów wewnętrznych w tym: kardiologii, pulmonologii
 • fizjoterapii w chorobach układu ruchu w szczególności: w ortopedii i traumatologii, neurologii i neurochirurgii
 • fizjoterapii w chirurgii i onkologii
 • fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
 • fizjoterapii w pediatrii
 • fizjoterapii w geriatrii
 • fizjoterapii w sporcie i masażu leczniczym
 • terapii manualnej
 • fizjoterapii w odnowie biologicznej
 • osteopatii
 • doboru i sprzedaży zaopatrzenia medycznego
 • promocji zdrowia itp.

PERSPEKTYWY PRACY PO FIZJOTERAPII

Absolwenci tego kierunku studiów, najczęściej znajdują pracę w takich instytucjach, jak:

 • publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia
 • przychodnie sportowo – lekarskie
 • kluby sportowe
 • sanatoria i uzdrowiska
 • hospicja
 • domy opieki
 • centra odnowy biologicznej i SPA
 • placówki oświatowe: szkoły wyższe, centra kształcenia osób dorosłych itp.

Z roku na rok, rośnie również liczba fizjoterapeutów, którzy decydują się otworzyć własny gabinet fizjoterapeutyczny.

studia i praktyki za granicą

Studenci kierunku Pielęgniarstwo, mogą również skorzystać z praktyk zagranicznych i wyjechać do naszej uczelni partnerskiej w Portugalii – Nursing School of Coimbra oraz realizować praktyki zawodowe w takich państwach jak: