Dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie jest dr inż. Łukasz Józefowski. W ramach instytutu prowadzone są zajęcia na takich kierunkach jak:

  • INFORMATYKA – studia I stopnia (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne)
  • TRANSPORT I LOGISTYKA – studia I stopnia (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne)
  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – studia I stopnia (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne)