STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
4 -letnie inżynierskie (8 semestrów)

STUDIA STACJONARNE
– bezpłatne

STUDIA NIESTACJONARNE
2200 zł/semestr

Specjalności

 • logistyka e-commerce
 • transport zrównoważony

Specjalności

 • logistyka e-commerce
 • transport zrównoważony

Opis kierunku

Szeroki zakres zagadnień realizowanych na studiach z TRANSPORTU I LOGISTYKI, bogato wyposażone sale laboratoryjne oraz doświadczona i wykwalifikowana kadra akademicka składająca się głównie z praktyków i ekspertów sprawiają, że studenci tego kierunku mogą rozwijać się w duchu Przemysłu 4.0 – czwartej rewolucji przemysłowej oraz najnowszych tendencji rynku usług e-commerce.

ANS w Gnieźnie stawia na ścisłą współpracę z biznesem. Dlatego kluczowym aspektem, wpływającym na jakość kształcenia na tym kierunku studiów są interesujące praktyki zawodowe, które studenci TRANSPORTU I LOGISTYKI mogą odbywać w zaprzyjaźnionych instytucjach i przedsiębiorstwach działających w branży TSL.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU STUDIÓW

 • analiza ekonomiczna w transporcie
 • automatyzacja procesów transportowo-magazynowych (inteligentne systemy w logistyce)
 • diagnostyka środków transportu
 • logistyczna obsługa klienta
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • systemy transportu miejskiego i regionalnego (transport międzynarodowy)
 • strategie w sieciach i łańcuchach logistycznych (strategie logistyczne w e-commerce)
 • marketing cyfrowy (nowe media w logistyce)
 • e-logistyka
 • identyfikacja produktu
 • spedycja (usługi logistyczne)
 • technologia transportu intermodalnego
 • ekologistyka
 • podstawy automatyki

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

* Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie podpisała porozumienie z Politechniką Poznańską, na mocy którego absolwenci ANS w Gnieźnie mogą kontynuować kształcenie na studiach II i III stopnia.

PERSPEKTYWY PRACY PO TRANSPORCIE

Absolwenci specjalności „logistyka e-commerce” posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu procesów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich informatyzacji. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, logistycznych, a także w centrach dystrybucyjnych jako specjaliści e-commerce. Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu ekonomii, organizacji, modelowania i zarządzania procesami transportowymi i magazynowymi pozwala im na realizację działań na szczeblu operacyjnym i strategicznym w zakresie zarządzania logistycznego w podmiotach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Absolwenci specjalności „transport zrównoważony” są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach branży TSL oraz jego otoczenia. Posiadają wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką transportu zrównoważonego, w tym z transportem zero lub niskoemisyjnym, ekologią, z napędami alternatywnymi środków transportu. Nabyta w toku studiów wiedza inżynierska pozwala na zajmowanie różnych stanowisk kierowniczych w firmach związanych z szeroko pojętym transportem i logistyką. Wybierając tę specjalność, w przyszłości student może podjąć pracę między innymi jako specjalista ds.: spedycji, zarządzania i organizacji transportu, importu, eksportu i itp.

studia i praktyki za granicą

W ramach m. in. Programu Erasmus+ oraz aktywnie funkcjonującej mobilności akademickiej, studenci INFORMATYKI mogą studiować i odbywać praktyki w takich państwach jak: