STUDIA STACJONARNE
3,5 -letnie inżynierskie (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE
4 -letnie inżynierskie (8 semestrów)

STUDIA STACJONARNE
– bezpłatne

STUDIA NIESTACJONARNE
2200 zł/semestr

specjalność:

 • automatyzacja procesów

specjalnośCI:

 • automatyzacja procesów
 • lean management

Opis kierunku

ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI (ZIP) to interdyscyplinarne studia inżynierskie, w czasie których studenci zdobywają wiedzę techniczną oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Kierunek ten uwzględnia aktualne trendy i wyzwania, przed którymi stoi globalna gospodarka i w innowacyjny sposób łączy kompetencje menadżerskie z umiejętnościami inżynierskimi. Dodatkowo profil kształcenia jest mocno powiązany z biznesem i skupiony na zdobywaniu doświadczenia zawodowego.

Dlatego kluczowym aspektem, wpływającym na jakość kształcenia na tym kierunku studiów są interesujące praktyki zawodowe, które studenci ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI mogą odbywać w zaprzyjaźnionych z naszą Uczelnią instytucjach i przedsiębiorstwach.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU STUDIÓW

W zakresie kompetencji inżynierskich, program studiów obejmuje m. in. takie przedmioty kształcenia jak:

 • mechanikę, budowę i eksploatację maszyn oraz urządzeń technicznych
 • technologie produkcji
 • automatykę
 • elektrotechnikę
 • mechatronikę
 • materiałoznawstwo
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • CAD
 • informatykę
 • inżynierię jakości.

W programie kształcenia znajdują się również przedmioty ekonomiczne tj.:

 • rachunek kosztów
 • rachunkowość
 • finanse i ekonomia

obszarze szeroko rozumianego zarządzania, studenci ZIP zdobywają wiedzę z zakresu:

 • zarzadzania przedsiębiorstwem
 • zarządzania produkcją
 • zarządzania projektami
 • zarządzania zasobami ludzkimi i finansami.

Poznają również ergonomię, prawo, marketing, badania rynku, komunikację interpersonalną, negocjacje oraz strategie planowania biznesu.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU

Absolwenci studiów inżynierskich mogą kontynuować naukę, podejmując dalsze studia II stopnia (magisterskie) w uczelniach technicznych, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego.

* Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie podpisała porozumienie z Politechniką Poznańską, na mocy którego absolwenci ANS w Gnieźnie mogą kontynuować kształcenie na studiach II i III stopnia.

PERSPEKTYWY PRACY PO ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI

Absolwenci ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI są rozchwytywanymi na rynku pracy specjalistami, którzy często już w czasie trwania studiów otrzymują intratne propozycje zatrudnienia.

Najczęściej obejmują oni takie stanowiska jak:

 • inżynier ds. planowania i sterowania produkcją
 • inżynier procesu
 • specjalista ds. jakości
 • specjalista ds. bezpieczeństwa procesowego
 • doradca ds. zarządzania produkcją.

studia i praktyki za granicą

W ramach m. in. Programu Erasmus+ oraz aktywnie funkcjonującej mobilności akademickiej, studenci ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI mogą studiować i odbywać praktyki w takich państwach jak: