TERMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE

 

01.05.2023 r. rozpoczęcie I tury rejestracji kandydatów na studia
14.07.2023 r. ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny terminu wnoszenia opłat rekrutacyjnych
19.07.2023 r. publikacja listy osób zakwalifikowanych na studia w I turze
26.07.2023 r.
do godz. 15:00
ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych
28.07.2023 r. po godz. 12:00 publikacja listy osób przyjętych na studia w I turze
15.07.2023 r. rozpoczęcie II tury naboru kandydatów na studia
15.09.2023 r.
godz. 15:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
21.09.2023 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze
16.09.2023 r. rozpoczęcie III tury naboru kandydatów na studia
27.10.2023 r.
do godz. 13:00
ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
31.10.2023 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w III turze

 

TERMINY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE INŻYNIERSKIE

 

01.05.2023 r. rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
15.09.2023 r.
godz. 15:00
I Tura– ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
21.09.2023 r.
po godz. 12:00
publikacja listy osób przyjętych na studia w I turze
16.09.2023 r. rozpoczęcie II tury naboru
27.10.2023 r. ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych oraz złożenia kompletu dokumentów
31.10.2023 r. publikacja listy osób przyjętych na studia w II turze

UWAGA!
Kształcenie na poszczególnych kierunkach zostanie uruchomione w przypadku przyjęcia wystarczającej liczby kandydatów.

REKRUTACJA ON-LINE