Kochani Studenci, Drodzy Maturzyści!

Czy wiecie, że?

Studiując na kierunku Fizjoterapia, oprócz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych zgodnie z programem studiów, istnieje także możliwość dodatkowego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań naukowo-badawczych w tym obszarze?

Tak! Przy Instytucie Nauk o Zdrowiu funkcjonuje Koło Naukowe Studentów Fizjoterapii, które realizuje swoje cele w szczególności poprzez: publikowanie artykułów naukowych, udział w konferencjach naukowych, różnego rodzaju szkoleń i warsztatów o charakterze praktycznym
i popularnonaukowym oraz innych działań ukierunkowanych na rozwijanie współpracy z otoczeniem społecznym i samodoskonalenie się!

Chcesz zostać członkiem naszej społeczności? Nie czekaj – dołącz do grona Studentów Fizjoterapii już dziś!

Zapisy przyjmuje Opiekun Koła Naukowego Studentów Fizjoterapii dr Anna Święcicka (a.swiecicka@pwsz-gniezno.edu.pl)

Regulamin_KNSF_PSW_Gniezno

Deklaracja_członkowska_KNSF_