Ubezpieczenie OC w roku akademickim 2019/20 – 04.10.2019

Informacja dla studentów Pielęgniarstwa i Fizjoterapii

Informujemy, że składka na ubezpieczenie OC studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii

w roku akademickim 2019/20 wynosi

60,00 zł   –   płatna do dnia   15.XI.2019r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego


Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2019/20  – 04.10.2019

Informujemy, że składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2019/20 wynosi

43,00 zł   –   płatna do dnia   15.XI.2019r.

Okres ubezpieczenia od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

 Wpłat prosimy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego