Zasady funkcjonowania Biblioteki PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie na czas epidemii

 

 1. Od 1 października 2020 r, uruchamia się w pełnym zakresie działanie biblioteki.
 2. Wypożyczanie książek odbywa się wyłącznie drogą zamówień elektronicznych przez katalog online. Zamówione książki należy odebrać najpóźniej następnego dnia.
 3. Obowiązuje limit czytelników mogących jednocześnie przebywać w Wypożyczalni (do 4 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 1,5 metra. Pozostałe osoby czekają w kolejce za drzwiami wejściowymi do biblioteki zachowując również 1,5 metrowy odstęp od siebie.
 4. Przed wejściem do Wypożyczalni i Czytelni należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos.
 5. Zwrot książek odbywa się wyłącznie w Wypożyczalni, poprzez pozostawienie materiałów w wyznaczonym miejscu do kwarantanny. Czytelnik przed pozostawieniem książek informuje bibliotekarza, jakie książki zwraca.
 6. Zwrócone materiały podlegają 3 dniowej kwarantannie. Do ponownego obiegu czytelniczego wracają w 4 dniu od daty zwrotu.
 7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi.
 8. W Czytelni jednorazowo może przebywać 6 osób. Książki i czasopisma, z których korzystają użytkownicy należy pozostawić na stolikach (wykorzystanych materiałów nie odkłada się na regały). Możliwe jest korzystanie z wyznaczonych stanowisk komputerowych oraz skanera.
 9. Zamówienia egzemplarzy czytelnianych realizowane są drogą elektroniczną prze katalog online.
 10. Użytkowników, którzy nie mogą oddać materiałów bibliotecznych osobiście, prosimy o ich zwrot przez osobę upoważnioną lub odesłanie pocztą (na własny koszt) na adres:

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

ul. Wrzesińska 43-55 (Budynek nr 5)

62- 200 Gniezno

Dzień odbioru przesyłki w Wypożyczalni zostanie uznany za termin zwrotu materiałów bibliotecznych.

11. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do doraźnych poleceń obsługi, zwłaszcza w kwestiach związanych z reżimem sanitarnym.

12. W sprawie kart obiegowych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

13. Zamówienia w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych prosimy składać wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: biblioteka@pwsz-gniezno.edu.pl

Realizacja zamówień uzależniona jest od aktywności tej formy w innych bibliotekach polskich.

 1. Zachęcamy do korzystania ze zbiorów elektronicznych biblioteki dostępnych na stronie uczelni:

–    Bazy (Ebsco, Scopus, Science Direct, Springer, Wiley, Nature, Alexander Street Press),

–    Biblioteki cyfrowe,

–    Ogólnodostępne Czytelnie Internetowe: Ibuk Libra, booksbox.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/.