Wszyscy studenci pielęgniarstwa zobligowani są do odbycia obowiązkowych badań medycznych lub dostarczenia zaświadczenia o zdolności do pracy w placówce służby zdrowia do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ w Gnieźnie.

Obowiązują następujące terminy badań w poszczególnych placówkach:

Terminy badań w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Wawrzyńca 18 w Gnieźnie wyznaczone są na dni:

18 listopada – 28 listopada 2019 r. od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 12.30.

Student, który nie miał wykonywanych badań na nosicielstwo kupuje w aptece 3 pojemniki na kał, opisuje je – imię, nazwisko, data urodzenia i zbiera próbki z trzech kolejnych dni (w tym czasie próbki należy przechowywać w lodówce). Następnie we wskazanym wyżej terminie zanosi materiał do badania. Odbiór wyników następuje po ok. 4 dniach roboczych!

Terminy badań RTG płuc w Centrum Zdrowia „ZOSIA” przy ul. Chudoby 16 w Gnieźnie wyznaczone są na  dni:

18 listopada – 28 listopada 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.30.

Odbiór wyników następuje po ok. 2-3 dniach roboczych!

Terminy badań lekarza medycyny pracy w Centrum Medycyny Pracy ul. Wrzesińska 58 w Gnieźnie wyznaczone są na dni:

25 listopada – 5 grudnia 2019 r. we wtorki i czwartki w godz. 7.30 – 11.00.

Prosimy tego dnia, do badania morfologii krwi, przystąpić na czczo i zabrać ze sobą do laboratorium opisaną próbkę moczu do badania. Odbiór wyników następuje w tym samym dniu. Dodatkowo należy obowiązkowo zabrać wyniki badań RTG, wynik badania na nosicielstwo pałeczek SalmonellaShigella (Sanepid) oraz książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (do odbioru w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ w Gnieźnie) oznaczoną pieczęcią uczelni.

Zgłaszając się na badania do poszczególnych placówek student zobowiązany jest posiadać dowód osobisty oraz/lub legitymację studencką w celu potwierdzenia danych osobowych.

Podczas odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na oddziałach szpitalnych każdy student musi posiadać przy sobie książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisaną aktualną zdolnością do odbywania zajęć od lekarza medycyny pracy. Student musi także posiadać udokumentowane 3-krotne szczepienie przeciwko WZW typu „B” (wpisane w książeczkę sanitarno-epidemiologiczną).

Studenci, którzy posiadają już zdolność do pracy w placówkach służby zdrowia proszeni są o dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ w Gnieźnie (Rektorat wejście B) do dnia 2.12.2019 r.