Szanowni Studenci
Przypominamy, że aby uczestniczyć w praktykach zawodowych, każdy student studiów inżynierskich powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW).

Studenci na kierunkach medycznych: PIELĘGNIARSTWO i FIZJOTERAPIA, powinni posiadać zarówno ubezpieczenie od NNW, jak i od odpowiedzialności cywilnej w zawodzie medycznym (tzw. OC).

Studenci, którzy w wyznaczonym terminie nie opłacili ubezpieczenia, proszeni są o ubezpieczenie się we własnym zakresie oraz  złożenieoświadczenia dot. posiadanego ubezpieczenia (wraz z informacją o okresie obowiązywania ubezpieczenia i numerem polisy ubezpieczeniowej) do Działu Kształcenia i Spraw Studentów.

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
email: kształcenie@pwsz-gniezno.edu.pl