Stypendia w semestrze letnim 2019/20

Studenci, którzy otrzymywali stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym 2019/20 i zechcą podtrzymać złożony wniosek starając się tym samym o stypendium w semestrze letnim, składają oświadczenie zgodnie z załączonym wzorem:

Załącznik – Oświadczenie

Osoby, które po raz pierwszy wnioskują o stypendium socjalne, składają kompletny wniosek.

Termin organizacyjny: 16.03.2019 r.