info
Dnia 31 stycznia od godz. 11.00-13.30 w sali 111, bud. 5 przy ul. Wrzesińskiej odbędzie się zaliczenie z przedmiotu „Grafika inżynierska i konstrukcja maszyn” u Pana mgr Szymona Grabańskiego.