Obowiązkowe badania studentów I roku kierunek fizjoterapia i pielęgniarstwo

 

Wszyscy studenci kierunków fizjoterapia i pielęgniarstwo zobligowani są do odbycia obowiązkowych badań medycznych lub dostarczenia zaświadczenia o zdolności do pracy w placówce służby zdrowia do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (DKS) PSW w Gnieźnie (ul. Wyszyńskiego 38).

W Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (DKS) PSW w Gnieźnie (ul. Wyszyńskiego 38) należy odebrać skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i skierowanie na badania lekarskie.

 

Termin na dostarczenie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych i orzeczenia lekarskiego do DKS ul Wyszyńskiego 38:

· studenci, którzy posiadają już zdolność do pracy w placówkach służby zdrowia proszeni są o dostarczenie w/w orzeczeń do dnia 26 listopada 2021 r.

· studenci, którzy wykonają badania w ramach skierowania z uczelni proszeni są o dostarczenie w/w orzeczeń do dnia 1 grudnia 2021 r.

 

 

Wykaz jednostek, w których koszt badania pokrywa uczelnia

1. Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Wawrzyńca 18 w Gnieźnie

Próbki przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -12.30

Student, który nie miał wykonywanych badań na nosicielstwo kupuje w aptece 3 pojemniki na kał i postępuje zgodnie z podaną instrukcją pobrania i transportu próbki (instrukcja pobrania i transportu próbki dostępna na https://www.gov.pl/web/psse-gniezno/laboratorium). Następnie zanosi materiał do badania wraz z wypełnionym skierowaniem (zlecenie na badania kału dostępne na https://www.gov.pl/web/psse-gniezno/laboratorium). Odbiór wyników następuje po ok. 4 dniach roboczych!

 

2. Centrum Zdrowia „ZOSIA” przy ul. Chudoby 16 w Gnieźnie

Badanie RTG płuc odbywa się po uprzednim umówienia terminu prześwietlenia. Termin można ustalić telefonicznie. Odbiór wyników następuje po ok. 2-3 dniach roboczych!

 

3. Laboratorium analitycznym ul. Wrzesińska 58 w Gnieźnie

Badania morfologia krwi i badania moczu odbywają się w od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 do 11.00.

Prosimy tego dnia, do badania morfologii krwi, przystąpić na czczo i zabrać ze sobą do laboratorium opisaną próbkę moczu do badania. Odbiór wyników następuje w tym samym dniu.

 

4. Centrum Medycyny Pracy ul. Wrzesińska 58 w Gnieźnie

Rejestracja od poniedziałku do czwartku od 8.00. Lekarz medycyny pracy przyjmuje od poniedziałku do czwartku 9.00-11.00.

Na badanie należy obowiązkowo zabrać skierowanie na badanie lekarskie (pobrane z DKS), wynik badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella (Sanepid), wynik prześwietlenia płuc (Centrum Zdrowia „ZOSIA”), książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (do odbioru w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich PSW w Gnieźnie) oznaczoną pieczęcią uczelni, wyniki badań krwi i moczu.

 

Zgłaszając się na badania do poszczególnych placówek student zobowiązany jest posiadać skierowanie, dowód osobisty lub legitymację studencką w celu potwierdzenia danych osobowych.

 

Podczas odbywania zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i zajęć klinicznych na oddziałach szpitalnych każdy student musi posiadać przy sobie książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisaną aktualną zdolnością do odbywania zajęć od lekarza medycyny pracy. W przypadku studentów kierunku pielęgniarstwo student musi także posiadać udokumentowane 3-krotne szczepienie przeciwko WZW typu „B” (wpisane w książeczkę sanitarno-epidemiologiczną).