W dniu 26.05. br. (tj. czwartek) zajęcia z przedmiotu Podstawy ekonometrii zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.