W dniu 15.10. (tj. wtorek) zajęcia z przedmiotu język angielski się nie odbędą.

Zajęcia zostaną odrobione dzień wcześniej tj. 14.10. (tj. poniedziałek) w godz. 8.00-9.30, s. 208 budynek 4