Zajęcia z przedmiotu „Algebra liniowa z geometrią analityczną” prowadzone przez Panią mgr Karolinę Tomczak  zostają odwołane do dnia 24 czerwca br.

W związku z wcześniejszą nieobecnością prowadzącej – w czasie letniej sesji egzaminacyjnej zostanie zorganizowane jedno dodatkowe spotkanie w terminie:

02.07.br. (tj. sobota) w godz. 11.00-13.00  s.14 budynek 5

Zaliczenie z w/w przedmiotu odbędzie się 03.07.br. (tj. niedziela) w godz. 12.00-13.30 s.14 budynek 5