W dniach 03.04. (niedz.) oraz 10.04. (niedz.) zajęcia z przedmiotu Mikroekonomia prowadzone przez dra B. Godziszewskiego zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym