W dniu 31.03. br. (tj. czwartek) zajęcia wykładowe z przedmiotu „Podstawy ekonometrii” prowadzone przez dra B. Godziszewskiego zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.