Akademia Nauk Stosowanych
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

tel.: +48 61 424 29 42
faks: + 48 61 424 29 42

sekretariat@ans-gniezno.edu.pl
www.ans-gniezno.edu.pl

elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): pwszgniezno

NIP: 784-227-37-94
REGON: 634603839

Biuro Rektora

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno (wejście A)

tel. +48 61 424 29 42 wew. 324
sekretariat@ans-gniezno.edu.pl

 

Rada Uczelni

rada.uczelni@ans-gniezno.edu.pl

Dział Kształcenia
i Spraw Studenckich

ul. Wrzesińska 43-55 (sala nr 203-204 w budynku nr 3)
62-200 Gniezno

ksztalcenie@ans-gniezno.edu.pl

pielęgniarstwo – tel. 61 425 72 84 wew. 328
fizjoterapia – tel. 61 425 72 84 wew. 337
kierunki inż. – tel. 61 425 72 84 wew. 210
plany zajęć (s. inż.) – tel. 61 425 72 84 wew. 325

Biblioteka
ANS Gniezno

ul. Wrzesińska 43-55 (sala nr 16-17)
62-200 Gniezno

tel.: +48 61 425 72 84 wew. 220
biblioteka@ans-gniezno.edu.pl