14 grudnia 2018 roku członkowie koła naukowego Codefly oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie udali się na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Głównym celem wycieczki było zapoznanie studentów z tematyką odnawialnych źródeł energii oraz z mikroinstalacjami prosumenckimi. Studenci oprócz wykładu mieli okazję uczesniczyć w tamtejszych laboratoriach m.in. laboratorium techniki wysokich napięć, laboratorium inteligentnych budynków, laboratorium odnawialnych źródeł energii.

Oprócz tego uczestnicy wyjazdu zwiedzili również muzeum fotografii aby poznać sprzęt fotograficzny jaki kiedyś był używany oraz jak kiedyś wywoływano zdjęcia.

Dla studentów wyjazd ten był jednak nie tylko odpoczynkiem, ale przede wszystkim okazją do poszerzenia wiedzy.