Otwarcie wystawy stałej  pt. „Techniki zapisu informacji – od glinianej tabliczki do MPEG4” w Instytucie Informatyki wzbudziło 28 marca 2014 r.  zainteresowanie studentów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej z: ZSP1, ZSP2 oraz SOW2 w Gnieźnie, która licznie przybyła obejrzeć „zabytkowe techniczne wynalazki” – komputerowe, muzyczne i inne. Hitem okazała się możliwość pisania na dalekopisie.

Wystawę otworzył Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. J. Siepak, który podkreślił, że wpisuje się ona w kalendarz obchodów jubileuszu 10-lecia Uczelni. Natomiast dyrektor Instytutu Informatyki – dr inż. Eugeniusz Sroczan mówił o pomyśle stworzenia ekspozycji stałej, który powstał już kilka lat temu po wystawie czasowej „wynalazki rodem z PRL” zorganizowanej w ramach Święta PWSZ w Gnieźnie. „Żeby tworzyć współczesne wynalazki trzeba pamiętać o tych z przeszłości”. Dyrektor zapewnił, że wystawa będzie się powiększać ponieważ zbiór wynalazków jest pokaźny. Dyrektor Instytutu podziękował również studentom – członkom Koła Naukowego Informatyków „Codefly” za pomoc w stworzeniu wystawy.
Historię wynalazków różnych kultur „od glinianej tabliczki (które zresztą również znalazła się na wystawie) przedstawili w krótkiej prezentacji studenci trzeciego roku: Aneta Powarzyńska oraz Mateusz Hauke.
Po wstępie teoretycznym wszyscy udali się obejrzeć eksponaty.
Na pytania uczestników wystawy związane ze sprzętami elektronicznymi odpowiadali specjaliści: dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. PWSZ, Prorektor ds. Studiów oraz pomysłodawcy i organizatorzy wystawy: dr inż. Eugeniusz Sroczan i dr inż. Ryszard Sobkowiak z Instytutu Informatyki.