01
W dniach 9 -10 maja 2008 roku w Olsztynie odbyła się 37 Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych pod hasłem: „ Koła Naukowe szkołą twórczego działania”. W spotkaniu brały udział studentki Naukowego Koła Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Konferencja miała miejsce w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Brało w niej udział 400 uczestników , w tym z 60 uczelni polskich oraz 10 uczelni zagranicznych ( m.in. Rosja, Ukraina, Białoruś, Słowenia, Czechy).
0101
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rektor UWM, prof. dr hab. R. Górecki. Konferencja oprócz zadań dydaktycznych i naukowych miała na celu zintegrowanie członków różnych kół naukowych. Pierwszego dnia odbywały się obrady w 11 panelach. Członkowie poszczególnych kół przedstawiali swoje prace. PWSZ w Gnieźnie reprezentowała studentka Magdalena Napierała, która w panelu Ochrona Środowiska przedstawiła pracę Pt. „Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód powierzchniowych jeziora Jelonek i Winiary”. Na koniec pierwszego dnia, po obradach odbyło się ognisko, które miało na celu zintegrowanie uczestników. W drugim dniu została zorganizowana wycieczka do Gierłoży , gdzie znajduje się tzw. Wilczy Szaniec. Jest to dawna siedziba Hitlera.  W drodze powrotnej z Gierłoży do Olsztyna, uczestnicy zatrzymali się w Kętrzynie i tam zwiedzili zamek , w którym mieszkali założyciele miasta Kętrzyn. Wyjazd ten dał możliwość nawiązania kontaktów ze studentami z różnych uczelni jak i możliwość pogłębiania swojej wiedzy.