W dniach 24-25.04.08 członkowie NKOŚ uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Zrównoważone gospodarowanie energią i odpadami w aspekcie zmian klimatu” zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali kilkunastu ciekawych wykładów autorytetów świata nauki na temat racjonalnego wykorzystania energii konwencjonalnej i odnawialnej oraz  jak skutecznie zagospodarować odpady. Również tematem wzbudzającym zainteresowanie była segregacja śmieci u podstaw, czyli w domu u każdego z nas. Następnego dnia odbyła się część praktyczna owej akcji. Wszyscy biorący udział zostali podzieleni na 20 osobowe grupki tematyczne. Każda załoga badała inny problem zwiedzając jednocześnie obiekty na terenie Poznania związane z ich zadaniem. Członkowie NKOŚ analizowali cykl życia opakowania oraz gościli w  sortowni Ekozec w Poznaniu. Na zakończenie każda grupa przedstawiła swoje obserwacje oraz spostrzeżenia umożliwiając przybliżenie danego problemu reszcie członkom. Wszystkie tematy praktyczne były ze sobą powiązane, co przyczyniło się do narodzenia długiej i ciekawej dyskusji.