nkos

„Do końca tego wieku może zniknąć z planety nawet 30% gatunków roślin i zwierząt, jeżeli w wyniku efektu cieplarnianego temperatury globalne podniosą się o więcej niż 2,5 stopnia Celsjusza – przestrzegają w swoim kwietniowym raporcie naukowcy z Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu...”

[Wiedza i życie 05/2007]

 

Od listopada 2005 roku działa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie, Naukowe Koło Ochrony Środowiska, którego członkami są miłośnicy przyrody, osoby którym zależy na ochronie środowiska. Członkowie i opiekunowie NKOŚ organizują regularne spotkania z autorytetami świata nauki, tzw. otwarte wykłady, które uczą i inspirują młodych naukowców. Ponadto członkowie NKOŚ inicjują wyjazdy poszerzające wiedzę poprzez obecność na Targach Ekologicznych i udział w konferencjach naukowych. Sami również biorą udział w prowadzeniu warsztatów chemicznych dla przyszłych kandydatów na studia.

 

Osiągnięcia naszego Koła w jego trzyletniej egzystencji przedstawiają się następująco:

 • nawiązaliśmy intensywny kontakt z studentami Collegium Polonicum, łącznie z wymianą studencką w ramach wspólnego projektu obu kół naukowych,
 • wizyta gości ze Słubic połączona była z targami POLEKO które odbywały się w 2007 w Poznaniu, w których braliśmy udział,
 • prowadzimy badania fizyko-chemiczne wód powierzchniowych znajdujących się na terenie Gniezna wraz z badaniami mikrobiologicznymi,
 • organizowaliśmy liczne pokazy dla studentów na tematy związane z Ochroną Środowiska,
 • uczestniczyliśmy w prestiżowych konferencjach naukowych, które odbywały się na terenie całego kraju,
 • zorganizowaliśmy wraz z innymi studentami konkursy fotograficzne,
 • prowadzimy interesujące pokazy dla liceów oraz szkół profilowanych,
 • mamy także wiele innych pomysłów, które chcemy w przyszłości zrealizować.

 

010101

 

Prezesem naszego Koła jest Karolina Węglewska, opiekunem NKOŚ jest dr Sławomir Binkowski.

W naszym Kole jest wiele osób, które aktywnie uczestniczą w życiu NKOŚ.

 

0404

 

Historia Naukowego Koła Ochrony Środowiska:

 • 27.02.2006 roku wpis do rejestru uczelnianych organizacji studenckich,6-7.05.2006 udział członków koła w 70. Pielgrzymce Akademickiej na Jasną Górę,
 • 2.06.2006 uroczysta inauguracja działalności Koła wraz z wykładem prof. dr hab. Jerzego Siepaka z Wydziału Chemii UAM,
 • 14.09.2006 udział w akcji „Sprzątanie Świata” na zaproszenie Referatu Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie,
 • 9-11.05.2007 udział w XXXVI Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie,
 • 25-27.10.2007 wizyta członków Koła w Collegium Polonicum w Słubicach,
 • 21-23.11.2007 rewizyta studentów ze Słubic,
 • 10.04.2008 udział w Targach Edukacyjnych w I Liceum ogólnokształcącym w Gnieźnie.

Jeżeli zainteresowało Cię nasze Koło i chcesz do nas wstąpić lub się zapisać serdecznie zapraszamy. Z nami nie będziesz się nudzić!!!

Kontakt: Karolina Węglewska
e-mail: nkos@pwsz-gniezno.edu.pl