01
W dniach 25 -27 października Naukowe Koło Ochrony Środowiska działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie odwiedziło Collegium Polonicom w Słubicach na zaproszenie prof. dr hab.  J. Siepaka i tamtejszego Koła Ochrony Środowiska.
Młodzi naukowcy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziedzin nauk o środowisku oraz praktycznymi uwagami na temat prowadzonych i planowanych prac w kołach naukowych. Poza tym nasi studenci zdobyli ciekawe i cenne informacje o położeniu geograficznym Słubic wraz z walorami przyrodniczymi okolic.
Gnieźnieńscy studenci zwiedzili Collegium Polonicum oraz  Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Brali również czynny udział w krótkim seminarium dotyczącym morfologii badanych przez kolegów z Słubic obiektów z obszaru pobliskich jezior i rzeki Odry  pod względem bioróżnorodności. Natomiast początkujący naukowcy z PWSZ zaprezentowali swoje osiągnięcia badawcze na terenie miasta Gniezno oraz omówili codzienną działalnością Koła.

Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy między Kołami Naukowymi z Gniezna i Słubic, co zakończyło się sukcesem i inspirującymi pomysłami na wspólną działalność.  W najbliższym czasie, prawdopodobnie pod koniec listopada, będziemy gościć słubiczan w Gnieźnie i w naszej PWSZ. Wówczas to zaprzyjaźnione Koła będą pracować nad dalszymi planami wspólnych przedsięwzięć.
01