01
„Wielkie wiosenne sprzątanie świata” odbyło się 19 kwietnia 2008 roku. W akcji tej wzięli udział studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie z Naukowego Koła Ochrony Środowiska, Samorządu Studenckiego i inni studenci. Celem „Sprzątania świata” było zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, konieczność ograniczania ilości odpadów i ich segregację, właściwe ich składowania i przetwarzanie. Efekty akcji powinny być widoczne przez cały rok, a nie tylko tego dnia.
0101
0101