01
Dnia 23 kwietnia 2008 Instytut Ekotechnologii oraz Naukowe Koło Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie zaprosiło studentów naszej Uczelni oraz uczniów zaprzyjaźnionych liceów z Gniezna na wykład pt. „Fitoremediacja metali ciężkich z terenów skażonych”, który wygłosił Pan dr inż. Patryk Pluciński z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.
Frekwencja naszych studentów dopisała, co wprowadziło prowadzącego wykład w zachwyt. Barwne oraz przyjemne przedstawienie problemu przez wykładowcę wzbudziło w słuchaczach duże zainteresowanie, które przerodziło się później w dociekliwą dyskusję.